Enneagramla İnsan Kaynakları Yönetimi
Dr. ABDURRAHMAN SUBAŞ

Eğitiminin amacı, kendimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerine katılımında kişilik tiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımak;  tiplerden iş süreçlerindeki avantaj ve dezavantajlarını keşfetmek; kişilik tiplerinin potansiyeline uygun istihdam, departman tercihi ve eğitsel süreçler tasarlamak;  liderlik, çatışmanın önlenmesi, etkili iletişim ve takımla uyum için tiplerin potansiyellerini kullanabilecek anlayışa ulaşmaktır.  

"Enneagramla İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimi, kurumların istihdam, eğitim ve motivasyon süreçlerindeki strateji ve eylem planlarına Enneagram perspektifi kazandırmakla sınırlıdır. Eğitim interaktif sunum olarak plalanmış olup, katılımcılarda bilişsel ve duygusal kazanımlar hedeflenmiştir. Eylemsel kazanımlar ve örgütünüzde Enneagramın daha etkin kullanımı için kurumsal Enneagram Eğitimleri talep etmelisiniz.

Eğitim, en az 10 kişi kayıt yaptırması durumunda açılacaktır.  Yeterli kayıt olmaması durumunda eğitim ertelebilir. 

Eğitime katılanlara enneagram  temelli DL Kişilik, Kariyer ve Liderlik raporları ücretsiz sunulmaktadır. 

Eğitimin Faydası

Eğitimine katılanların etkileşim, iletişim, çatışma, takımla çalışma ve liderlik süreçlerini daha etkili yönetmesi, kurumsal gelişim için İK’da yeni perspektif kazanması ve tiplere uygun kurum politikaları geliştirmesi beklenir. 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Liderler,
Lider adayları,
Yöneticiler,
İnsan kaynakları profesyonelleri,
Takım liderleri,
Kurumsal satış ve iletişim profesyonelleri
Tüm çalışanlar

Not: Daha önce bir enneagram eğitimi almamış olanların, bir enneagram eğitimi alıp sonra bu eğitime katılmaları daha fazla istifade etmelerine katkı sağlayacaktır.

Eğitim İçeriği

  • Enneagram Kişilik Sistemi ve Tipler
  • Tiplerin etkileşim-iletişim potansiyelleri
  • Tiplerin çatışma yönetimi potansiyelleri
  • Tiplerin takımla çalışma potansiyelleri
  • Tiplerin liderlik potansiyelleri
  • İK süreçlerinde Enneagramdan yararlanma (İstihdam, eğitim, motivasyon)