İŞ'te Boş Zaman Yoktur. Boşa Giden Zaman Vardır.
EREN GÖKYER

Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu programda, yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamandan daha iyi yararlanmanın yöntemlerini keşfedecek, böylelikle zamanın yetişmemesinden kaynaklanan stresimizi yönetebilir düzeye çekebileceğiz.

Eğitim İçeriği

  • Zamanı Etkin Kullandırmayan Alışkanlık ve Etkinlikler
  • Kişiler Neden Zamanını Yönetemez
  • Pareto İlkesi
  • Zaman Yönetimi Basamakları - Hedefler / Hedef Belirleme, Öncelikler / Öncelik Belirleme, Disiplin
  • Hayır Diyebilmek
  • 25. Saat
  • Zaman Tuzakları
  • Zaman Matrisi
  • Pomodoro Tekniği