Stratejik Planlama
Dr. MUSTAFA KEMAL TOPÇU

Şirketin geleceğini tasavvur ederek yol haritasını belirlemek, büyümeyi yönetmek.  

Eğitimin Faydası

Bireysel bilgi ve birikimlerin kurumsal faydaya dönüştürülmesi açısından bireylerin yenilikçi fikir üretmelerinin teşvik edilmesi, stratejik planlama metodolojisinin kuruma uygulanması, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi. 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Stratejik planlama konusunda iç kapasite oluşturmak ve çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar ile konuya ilgi duyan herkes katılım sağlayabilir.

Eğitim İçeriği

  • Metodolojinin Tanıtılması
  • Mevcut Durum Analizi (Mevzuat, Paydaş, Şirket Kültürü, SWOT, PESTLE)
  • Misyon-Vizyon-Değerler
  • Stratejik Amaçlar-Hedefler
  • Performans Göstergeleri
  • Risk Analizi