İç Kontrol Uygulamaları Eğitimi
İlknur TUNÇ

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurumların, karar alıcıların ve çalışanların içinde bulunduğu yeni çalışma anlayışı, geleneksel yönetim yaklaşımlarından çok daha fazlasını gerektiriyor. Başarı artık sadece iş yapmak, hizmet sunmak, kar elde etmek anlamına gelmiyor. Kurumlar için başarı, değer üretme kapasitesi, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü ile ölçülüyor. 

İç kontrol, organizasyonlara yeni nesil başarı kavramı ile mücadele ederken, kurumsal kaynak ve varlıklarını korumak, kaynaklarını amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmak, hata usulsüzlük ve suistimalleri önlemek konusunda uluslararası standartlarda yönetim araçları sunuyor.

Bu eğitim ile COSO bazlı iç kontrol uygulamaları konusunda teorik bilgi ile birlikte uygulama kazanımları da elde edersiniz.

Eğitimin Faydası

Eğitim birebir eğitim ve webinar eğitim olarak planlanmıştır. Dilerseniz webinar grubumuza katılarak, canlı konuşma ve mesajlaşma imkanı ile grup içinde interaktif eğitim alabilir, dilerseniz birebir eğitim alarak, eğitimciden online ortamda dersi birebir dinleyebilir, uygulamada zorluk yaşadığınız alanlar hakkında da yardım alabilirsiniz.

Webinar eğitim 4 hafta, haftada 2'şer gün 2'şer saat olarak planlamıştır. 

Birebir eğitim 500 dakika süreli olup, eğitmen ile katılımcı tarafından yapılacak ortak program ile yürütülür.

Eğitim İçeriği

İç Kontrol Kavramı
   - İç kontrolün amacı ve kapsamı
   - İç kontrolün özellikleri
   - İç Kontrol ile yönetim arasındaki ilişki

İç Kontrolün Bileşenleri
   - Kontrol Ortamı 
   - Risk Değerlendirme 
   - Kontrol Faaliyetleri 
   - Bilgi ve İletişim 
   - İzleme 

 Uygulamada İç Kontrol
   - İç Kontrole ilişkin kurumsal alt yapıyı oluşturmak
            - Nerede olduğumuzu belirlemek 
            - İyileşme Eylem Planını oluşturmak
            - Kontrol ortamı için hızlı kazanımlar sağlamak
                 - Teşkilat şemaları
                 - Görev Tanımları
                 - Kritik görev ve pozisyonlar
                 - Prosedürler
                 - Süreçler
            - Risk değerlendirme ve kontrol faaliyetleri için hızlı kazanımlar sağlamak
                 - Risk tanımlama
                 - Riskleri ölçme ve analiz etme
                 - Kontrol faaliyetleri tasarlama
                 - Riskli alanları iyileştirme
            - Bilgi ve iletişim için hızlı kazanımlar sağlamak
                 - Bilgi ve iletişimi güçlendirmek için uygulama önerileri
            - İzleme için hızlı kazanımlar sağlamak
                 - İç kontrol izleme ve değerlendirme sistemini oluşturmak