Enneagram Dinamik Liderlik Eğitimi
Dr. ABDURRAHMAN SUBAŞ

Enneagram Dinamik Liderlik eğitimlerinin amacı, bireyin liderlik yetkinliklerini güçlendiren ve zayıflatan potansiyelleriyle tanımak, liderliğinin gelişimini sağlayacak beceriler kazanmak ve liderin kişiliğindeki karizma kaynaklarını harekete geçirmektir.

Bu eğitim interaktif sunum olarak planlanmıştır. Eğitimde liderlik yetkinliklerinizin gelişimi için bilişsel ve duygusal kazanımlar elde edersiniz. Bilişsel ve duygusal kazanımlarınızın eylemsel nitelik kazanması için kurumsal olarak daha uzun süreli Enneagramla Dinamik Liderlik Eğitimleri talep etmelisiniz. 

Eğitim en az 10 kayıt olması durumunda açılacaktır. Yeterli kayıt alınmadığında eğitim ertelenebilir.

Eğitime katılanlara enneagram  temelli DL Kişilik, Kariyer ve Liderlik raporları ücretsiz sunulmaktadır.  

Eğitimin Faydası

Enneagram Dinamik Liderlik Eğitimine katılanların,

Kişisel liderlik gelişim yollarını keşfetme,

Karizma kaynaklarını tanıma ve etkili kullanma,

Takipçileri için ilham kaynağı olacak vizyon geliştirme,

Takipçilerini vizyona motive ederek takımla birlikte dönüşümü sağlama ve

Kitleleri etkileme yetkinlikleri kazanmaları beklenmektedir.  

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Her düzeydeki yönetici
Liderler
Lider adayları
Firma sahipleri
İK uzmanları
Yönetim bilimciler
Davranış bilimciler
Not: Daha önce bir enneagram eğitimi almamış olanların, bir enneagram eğitimi alıp sonra bu eğitime katılmaları daha fazla istifade etmelerine katkı sağlayacaktır.

Eğitim İçeriği

  • Tiplerin Dinamik Liderlik Stilleri
  • Tiplerin Karizma Kaynakları
  • Tiplerin Duygusal Zeka Potansiyelleri
  • Dinamik Liderlerin Zihni Modelleri
  • Tiplerin Liderlikte Güçlü Ve Zayıf Yönleri
  • Tiplerin Karar Verme Potansiyelleri
  • Etkili Dinamik Liderlik Gelişimi