İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurumların, karar alıcıların ve çalışanların içinde bulunduğu yeni çalışma anlayışı, geleneksel yönetim yaklaşımlarından çok daha fazlasını gerektiriyor. Başarı artık sadece iş yapmak, hizmet sunmak, kar elde etmek anlamına gelmiyor. Kurumlar için başarı, değer üretme kapasitesi, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü ile ölçülüyor. 

İç kontrol, organizasyonlara yeni nesil başarı kavramı ile mücadele ederken, kurumsal kaynak ve varlıklarını korumak, kaynaklarını amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmak, hata usulsüzlük ve suistimalleri önlemek konusunda uluslararası standartlarda yönetim araçları sunuyor.

Bu eğitim ile iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda teorik bilgi ile birlikte uygulama kazanımları da elde edersiniz.

Eğitimin Faydası

Eğitim webinar eğitim olarak planlanmıştır. Webinar grubumuza katılarak, canlı konuşma ve mesajlaşma imkanı ile grup içinde interaktif eğitim alabilirsiniz.

Webinar eğitim 2 gün, günde 2'şer saat olarak planlamıştır.