Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları

Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını üreten aile şirketlerinin birincil önceliği ve yönetmeleri gereken en önemli risk başarılarının sürdürülebilir olmasıdır.

Türkiye’deki aile işletmelerinin %47’sinin ikinci, %13’ünün üçüncü ve sadece %2’sinin dördüncü ve daha sonraki nesillerden aile bireylerine ait. Bu durum; güçlü bir yönetim sistemi kurabilmenin ve başarı faktörlerini uygulamanın önemini gözler önüne seriyor.

Bu seminer de sizlere aile şirketlerine ilişkin başarı faktörlerini, başarının sürekliliğinin nasıl sağlanacağını ve kurumsallaşmayı hedefleyen aile şirketleri için de odaklanmaları gereken yol haritasını sunacaktır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim size, aile şirketlerindeki sorunlar ve çözüm yolları üzerine bilgilerle başarının sürekliliğini nasıl sağlayacağınızı gösteriyor.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Aile Şirketi Kurucuları Ortakları
Yönetim Kadrosu 
Aile Üyelerinden Gelecek Nesil

Eğitim İçeriği


 Aile Şirketi Kavramı

•Globalde Ve Türkiye’de Aile Şirketleri
•En Uzun Ömürlü, Başarılı Aile Şirketleri Ve Ortak Özellikleri
•Aile Şirketleri Diğer Şirketlerden Nasıl Farklılaşıyor? / Güçlü Ve Gelişime Açık Yanları

 Aile ve Şirket İlişkilerinin Düzenlenmesi

•Aile Şirketlerinde Problemlerin Önüne Geçilmesi
•Aile Konseyi
•Aile Anayasası
•Hissedarlar Sözleşmesi
•Yönetim Kurullarının Önemi

Nesiller Arası Geçiş

•Yönetimin Devri
•Halefiyet Planlaması
•Yeni Nesil Anketi
•Yeni Nesil İçin 5 Başarı Faktörü

 Kurumsallaşma ve Profesyonelleşme

•Kurumsallaşmanın Unsurları
•Kurumsal Yönetimin İlkeleri
•Profesyonellerle Çalışmak

Bağımsız İç / Dış Denetim

•Denetimin Önemi
•Finansal Raporlama ve Şeffaflaşma
•Risk Yönetimi

 Aile Şirketleri İçin Örnek Yol Haritası

 Sonuç ve Değerlendirme