Hedeflerle Yönetim ve Bütçe Planlama

Şirketlerin gelecek dönemdeki hedeflerine ulaşabilmesi için tüm aktivitelerin finansal planlaması gerekmektedir. Bu da hedeflerle yönetim, bütçe ve takibi ile olur.

Bu eğitim, şirket hedeflerinin şube organizasyon yapısının tüm seviyelerine yayılımının, bütçe ve iş planlarının hazırlanmasının, hedef ve gerçekleşenler arasındaki sapmaların tespitinin ve ileriye yönelik tedbirlerin alınmasının nasıl yapılacağını gösterecektir.

 

 

 

Eğitimin Faydası

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, iş ve kar yönetiminde etkinlik ve başarı sağlayacak, yıllık iş planlarını hazırlayabilecek ve verimliliğin artmasına katkıda bulunacaklardır.

 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Departman Yöneticileri / Müdürleri
 • Finans Sorumlusu/ Yöneticisi
 • Muhasebe Müdürü

 

Eğitim İçeriği

 • Geleceğin  Başarı Faktörleri
 • Hedeflerle Yönetimin Amacı ve Avantajları
 • İşletmelerin Başarı Döngüsü: Durum Analizi, Hedef, Planlama, Aksiyon, Kontrol
 • Durum Analizi
 • Hedef Koymak ve Hedeflerin Çalışanlara Yayılımı
 • Planlama
 • Hedef Gerçekleştirmek için Eylem Planı
 • Aksiyon
 • Kontrol
 • Analiz ve Sapma Açıklamaları
 • Bütçe Nedir? Ne sağlar?
 • Operasyonel Planlarla Bütçenin İlişkilendirilmesi
 • Bütçe Hazırlama Sürecindeki Roller
 • Finansal Tablolar ve Bütçe
 • Kar Tanımları
 • Finansal Öngörülerin Hazırlanması
 • Departman Öngörülerinin Hazırlanması
 • İşler Birbirinden Nasıl Ayrıştırılıyor? Gider Dağıtımı Nasıl Yapılıyor?
 • Bütçe ile Takip Edilen Finansal ve Operasyonel Göstergeler Nelerdir?
 • Bütçe -Gerçekleşen Veri Kontrolleri, Sapma Açıklamaları
 • Bütçe Planlama Takvimi Örneği