Kurumsal Dönüşüm ve Başarı Faktörleri

Günümüzde bireyler ve kurumlar kendilerini yeniledikleri oranda değişen koşullara uyum sağlayabilmektedir. “Hayatta kalanlar değişime ayak uyduranlardır.”

Şirketlerin de sürüdürülebilir olmaları için yönetim yapısını ve iş modellerini rekabet ortamı ile başa çıkabilir ve en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Sağlam temelli stratejik hedeflere ve bunları gerçekleştirmek için gerekli araçlara sahip olmayan şirketler ise başarısızlıkla yüz yüze kalıyorlar.

Bu seminer; şirketiniz için başarı faktörlerini, başarının sürekliliğini nasıl sağlayacağınızı ve kurumsal dönüşüm sürecinde odaklanmanız gereken yol haritasını sunacaktır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim size kurumsal dönüşümü nasıl sağlanacağınızı,kurumsal dönüşüm ilkelerini, işletmeler için başarı faktörlerini ve başarının sürekliliğini nasıl sağlayacağınızı sunacaktır.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Şirketi Kurucuları, Ortakları
 • Genel Müdür
 • Finans ve Mali İşler Müdürü
 • Departman Yöneticileri, Müdürleri

Eğitim İçeriği

 • Kurumsallaşma/ Profesyonelleşme
 • En Uzun Ömürlü, Başarılı Şirketler Ve Ortak Özellikleri
 • Kurumsal Şirketler Diğer Şirketlerden Nasıl Farklılaşıyor?
 • Kurumsallaşmanın Unsurları
  • Vizyon, Misyon, Strateji
  • Kurum Değerleri ve Etik Kuralların Belirlenmesi, Şirket İçi İletişimi – Kurum Kültürü
  • Prosedürler
  • İş ve Görev Tanımları
  • Organizasyon
  • İş Akışı ve Altyapı
  • Profesyonel Yönetim - Delegasyon
 • Kurumsal Yönetimin İlkeleri
 • Değişim Sürecinde 3 Önemli Nokta
 • Kurumsal Çeviklik
 • Yönetim Kurullarının Önemi
 • Denetimin Önemi: Bağımsız İç / Dış Denetim
 • Risk Yönetimi
 • Finansal Dönüşüm ve Raporlama
 • İnsan Kaynakları Politikası
 • Markalaşma
 • Büyümeyi Yönetmek
 • Halka Açılmanın Avantajları / Dezavantajları
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Kurumsallaşma için Örnek Yol Haritası
 • Sonuç ve Değerlendirme