Enneagram Sertifika Programı

Enneagram Sertifika Programının amacı, katılımcıların enneagram kişilik metodolojisini bilimsel, sistematik ve profesyonel yaşama taşıyacak düzeyde öğrenmesini sağlamaktır.  

Eğitime katılanlara enneagram  temelli DL Kişilik, Kariyer ve Liderlik raporları ücretsiz sunulmaktadır. 

Eğitim interaktif olup, en fazla 30 kişi ile yapılmaktadır.

Eğitimin Faydası

  • Kendini tanıyarak ve başkalarını anlayarak farkındalığı yüksek coşkulu bir yaşam sürdürmek.
  • Bu kapsamda kişilik gelişimi, profesyonel iş süreçleri ve liderlik süreçlerinde Enneagram kişilik yapımızın potansiyelleri hakkında özfarkındalığa sahip olmak, diğer kişilik tiplerinin potansiyellerini tanımak.
  • Duygu yönetimi, çatışma yönetimi, stres yönetimi, ilişki yönetimi, iletişim yönetimi ve karizma yönetimi alanlarında kişilik potansiyellerini yüksek performansa dönüştürecek gelişim yollarını kavramak. 
  • İş süreçlerinde enneagramdan profesyonel olarak yararlanacak bilişsel farkındalık kazanmak.
  • Enneagram temel eğitimi verebilecek bilişsel birikime ulaşmak. 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

İnsan kaynakları uzmanları, iletişim uzmanları, psikolojik danışmanlar, koçlar, mentörler, yönetici ve yönetici adayları, aile danışmanları, öğretmen ve akademisyenler, çeşitli eğitim görevlileri ve kendini geliştirmek isteyen herkesin eğitime katılması önerilir.

Eğitim İçeriği

Sıra

Konu Başlığı

Açıklama ve alt başlıklar

Süre (Saat)

1

Kişilik teorileri ve Enneagram

Kişilik teorileri ve Enneagramın tarihçesi

1

2

İnsanın kişilik yapısı

Enneagramda öz, mizaç, karekter, kişilik, benlik, insanın merkezleri ve kişilik potansiyelleri

2

3

Egemen duygular ve tiplerin ortaya çıkışı

Egemen duygular, merkezlerin bölgeleri, özfarkındalık düzeyleri, tiplerin ortaya çıkışı

1

4

Bağlanma stilleri, nesne ilişkileri  ve şemalar

Tiplerin sahip olduğu bağlanma stilleri, nesne ilişkileri ve kullandıkları temel şemalar

1

5

Harmonik ve hernovian gruplar

Tiplerin merkezlerle ilişkileriyle ortaya çıkan harmonik ve hornevian tutumları

1

6

Enneagramın dinamik yapısı

Güven yönü, Stres yönü, Gelişim yönü, Çökme yönü, Sağlıklılık, Kanat Etkisi, Alt Tipler

2

7

Erdemler, tutkular, benlik takılmaları

Tiplerin erdemleri, tutkuları (temel zaafları), benlik takılmaları (sürekli tekrar ettiği tutumlar)

1

8

Tiplerin temel özellikleri

Temel güdüler, zihni modeller, çekinceleri, kör noktaları, savunma mekanizmaları

2

9

Tiplerin güçlü ve zayıf yönleri

Tipleri güçlü kılan potansiyeller, zayıf kılan geliştirilmesi gereken potansiyeller

2

10

Tiplerin yaşamı karşılaması

Tiplerin motivasyon şekilleri, benlik algıları, hoşlantıları ve verdikleri mesajlar ve önemsedikleri konular

1

11

Tiplerin stres, öfke ve çatışma potansiyelleri

Tipleri strese sokan nedenler, öfke nedenleri, öfkelerinin şekli, çatışma nedenleri ve çatışmadaki tutumları

2

12

Duygusal zeka ve duygusal potansiyeller

Tiplerin duygusal zekası, duygusal yetkinlikleri ve potansiyelleri, konsatrasyon ve duygu yönetimi

1

13

İstemsiz tutumlar

Tiplerin dürtüsel davrandığı istemsiz tutumları

2

14

İletişim ve ilişkiler

Tiplerin iletişim tarzları, iletişimde karşıdan beklentileri

1

15

Ebeveynlerin enneagramı

Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumlarının tiplere göre özellikleri

1

16

Enneagramın insan kaynaklarında kullanımı

İş süreçlerinde ve insan kaynaklarında enneagramdan yararlanma

2

17

Dinamik liderlik stilleri

Enneagram tiplerinin liderlik yetkinlikleri, araştırma sonuçları, tiplerin liderlik stilleri ve stillerin özellikleri

2

18

Tiplerin liderlik potansiyelleri

Takımla çalışma, iletişim ve karar verme süreçlerinde Enneagram tiplerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri

2

19

Dönüşüm ve kurtuluş Enneagramı

Tiplerin kurtarıcı erdemleri, stop çalışması, dönüşüm yolları, dinamik liderlik döngüsü ve bilinçli farkındalık

2

20

Enneagram raporlarının yorumlaması

Enneagram ölçekleri, kişilik raporu, kariyer (mesleki yönelim) raporu ve liderlik raporlarının değerlendirmesi ve yorumlanması

2

Program toplam süresi (ders saati)

30

Not:  Kurumsal talep veya ihtiyaçlara göre program süresi 48 saate kadar çıkarılabilir veya 12 saate kadar indirilebilir. Konu başlıkları değiştirilebilir.