İŞ'te Doğru ve Etkin Beden Dili Kullanma

Katılımcılara beden dili eğitimi ile doğru iletişim mesajlarını iletme ve anlama becerisi kazandırılmasıdır. Bunun için, beden dili eğitiminin içeriği, sunum, uygulama örnekleri ve eğitimin nasıl anlatıldığının bilgisiverilmektedir.  Eğitim süresince yapılacak uygulamalarda katılımcılara sürekli geri bildirim verilecektir.

Eğitim İçeriği

  • Söz, Ses ve Beden Dilinin Kullanımı
  • Ellerin Verdiği Mesajlar
  • Bacak Kullanımının Verdiği Mesajlar
  • Gözler ve Bakışların ilettiği Mesajlar
  • Renklerin İş Dünyasında Kullanımı ve Taşıdığı
  • Anlamlar
  • Masa Düzenleri, Oturma açıları ve Taşıdığı Anlamlar
  • Hakimiyet Alanları