Yaratıcılık Becerileri

İnovatif metotlar ile uygulama becerilerini artırmak olaylara, çevreye, iş yaşamına farklı bir gözle bakmak, yenilikçi fırsatları keşfedebilmek, karşılaşılan yapılandırılmamış problemleri çözümleyerek yarara dönüştürebilmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

 • Yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştiren yöntemleri tanımak,
 • Yaratıcı düşünmenin önündeki engelleri keşfetmek,
 • Yaratıcı kişilik özelliklerini güçlendirmek,
 • Yaratıcı problem çözme becerilerini kuvvetlendirmek,
 • Paradigmaları sorgulamak ve yenilikçilik fırsatlarını belirlemek,
 • Verimliliği ve katma değeri arttırmak,
 • Sosyal değer yaratmak.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

İnovasyon yönetimi yapan veya yapmak isteyen kamu, özel ve sivil toplum sektöründe faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerin yönetici ve çalışanları, inovatif becerileri öğrenmek ya da geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • İnovasyon ve İnovatif (Yenilikçi) Düşünmenin Geliştirilmesi
 • İnovasyon Türleri ve Stratejileri
 • İnovasyon Sürecinin Yönetimi
 • İnovasyon ve Kurum Kültürü
 • İnovayonun Temeli Bireysel Yaratıcılık Tanım ve Süreci
 • Yaratıcı Düşünmenin Kurumsal ve Toplumsal Faydaya Dönüştürülmesi
 • Yaratıcı Düşünme Uygulamaları (Kurumsal çalışmalarda kuruma özgü kurgulanmaktadır.)
 • Sistematik Düşünme Becerileri
 • Analitik Düşünme Becerileri
 • Eleştirel Düşünme Becerileri
 • Yanal Düşünme Becerileri
 • Örnekler, Uygulamalar