İş İçin Enneagram Transformasyon Atölyeleri

İş İçin Enneagram Transformasyon Atölyelerinin amacı, iş süreçlerinde kişilik tiplerinin dürtüsel tutumlarından kaynaklanan performans düşüklüğünü azaltmak için yansıtıcı düşünme, duygusal zeka ve enneagram disiplinlerini kullanarak çalışanların duygu yönetimi, stres yönetimi, çatışma yönetimi, iletişim becerileri ve takımla çalışma becerilerini geliştirmek ve duygusal emek düzeylerini artırmaktır.

Eğitime katılanlara enneagram temelli DL Kişilik, Kariyer ve Liderlik raporları ücretsiz sunulmaktadır.

Eğitimin Faydası

 • Dikkat ve bilinç yükselmesi,
 • Duygusal zekanın yükselmesi,
 • Duygusal emeğin yükselmesi sayesinde performans yükselmesi,
 • Duygu yönetimi, stres yönetimi ve çatışma yönetimi becerilerinin gelişmesi,
 • İletişim becerileri ve takımla çalışma becerilerinin gelişmesi,
 • Özyönetim ve liderlik becerilerinin gelişmesi,
 • Kişisel davranışların profesyonel örgütsel davranışlara dönüşmesi.
 • Örgütsel öğrenmenin gelişmesi,
 • Örgütsel sessizlik ve örgütsel çatışmanın azalması,
 • Örgütsel inovasyon zemininin gelişmesi

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Profesyonel yaşamdaki herkes.

Kurumsal satınalmalarda kurumsal yapı ve ihtiyaçlara göre çalışma grupları oluşturulmaktadır.

Atölyeler kurumsal talep ya da ihtiyaçlara göre liderlik, duygu yönetimi, çatışma yönetimi, iletişim yönetimi, takımla çalışma becerileri gibi tematik konulara da yoğunlaşabilmektedir.

Eğitim İçeriği

Günlük yaşamda karşılaştığımız olaylar duygularımızı kolayca değiştirmektedir. Sık sık değişen duygu durumumuz ya da uzun süren negatif duygularımız yaşama sevincimizi elimizden almakta, tehlikelerle dolu anlamsız ve değersiz bir dünya algısı yaratmaktadır.
Karşılaştığımız olayların bizde duygu bozukluğu yaratmasının önüne geçmek için anlamı değiştirmeye ihtiyacımız vardır. Anlam, mizaç ve kişiliğimiz tarafından çarpıtılarak subjektif hale getirilmiştir. Mizaç, işlev bozukluğuna uğramış egonun dokuz türünden biridir. Egonun çarpıtılmış negatif anlam dünyasından çıkmamız için kendimizi tanımaya, çarpık düşüncelerimizle yüzleşmeye, dikkatimizi yükseltmeye, anlamı onarmaya ve duyguların kaynaklarını yönetecek şuura ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı ancak bilinçli farkındalık ve yüksek duygusal zekayla karşılayabiliriz.

Kişisel potansiyelimizdeki çarpıklıklar iş süreçlerimizde performansımızı ve ilişkilerimizi olumuz etkiler. 

Enneagram Transformasyon atölyesi, doğru görme, doğru anlamlandırma, doğru duygulanım için duygusal zekayı ve bilinçli farkındalığı geliştirici etkinliklerden oluşan içsel çalışma yöntemidir. Atölyede, egodaki çarpıklığı izleyen objektif gözlemciyle iç dünyamıza ışık tutmak ve arzularımız yerine erdemleri yerleştirmek amaçlanmaktadır. 

Enneagram Transformasyon atölyesi, kohort koçluk yöntemiyle en az 8 hafta boyunca 3'er saatlik oturumlardan oluşan toplam 24 saatlik interaktif sunum, vaka çalışması, grup oyunları ve gözlem paylaşımlarından oluşan grup çalışmadır. Kurumsal ihtiyaçlara göre süre artırılabilmektedir. 

İş süreçleri için tasarlanmış Enneagram Transformasyon Atölyesinde şu temel konular üzerine uygulamalı eğitimler yapılmaktadır: 
 • Enneagram Kişilik Tipleri
 • Dikkat ve bilinç seviyesinin duygusal zeka ile ilişkisi
 • Dikkat ve bilincimizi düşüren ve yükselten fenomenler
 • Dikkat ve bilinç düzeyinin profesyonel tutumlara etkisi
 • Dikkat, bilinç ve duygusal zeka farkındalığımız ve yükseltilmesi
 • Duygumuzu tanıma ve duygumuzu ve stresimizi yönetme
 • İletişimde ve çatışma süreçlerinde dürtüsel tutumlardan kurtulma
 • Takımla çalışmaya engel olan potansiyellerimizi duygusal emek ile aşmak
 • Dikkat, bilinç ve duygusal zekayla inovasyon zemini yaratma
 • Yaşam boyu çalışma konularımız
not: konu başlıklarının tamamında işleyiş kişilik tiplerine göre olup grup etkinlikleri ve egzersizleri kişilik tipleri üzerine yoğunlaşmaktadır.