Kendini ve Ekibini Tanıma

İş yerinde bir ekibin üyesi olan kişilere yönelik, 2 günlük eğitimdir. İş ortamında kendisini ve diğer ekip üyelerini objektif bir gözle değerlendirme fırsatı yaratılarak, olumlu ilişkilerin geliştirilmesi, yapıcı tutum ile uyumlu çalışma ortamı yaratılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Eğitim, aşağıdaki gruplara uygulanabilmektedir:

 • Farklı ekiplerde yer alan tekil bireylere
 • Aynı ekibin üyesi olan kişilere (kapalı grup olarak)
 • Ekip yöneticilerinden oluşan gruplara

Eğitimin Faydası

Bu eğitim katılımcılara, hem çevrelerindeki iş arkadaşlarına, hem kendilerine farklı bir gözle bakmayı sağlar. Dışarıdan nasıl algılandığını da görerek, olumlu çıktılara çevirme becerisini kazandırır.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Bir ekibe yeni dahil olmuş kişiler
 • Bir süredir beraber çalışan  ve daha uyumlu ve yapıcı çalışmaya ihtiyaç duyan ekipler
 • Yeni yöneticiler
 • Yeni oluşmuş ekipler
 • Proje ekipleri

Eğitim İçeriği

1.GÜN
 • İnsanları tanımak
 • İş ortamı çerçevesi
 • Önyargı kavramı
 • Nasıl daha iyi tanıyabiliriz?
 • Güven kavramı
2. GÜN
 • Kendimizi tanımak
 • Kişilik ve davranış ile ilişkisi
 • Davranış profilleri
 • Çatışma ile baş etme