İlknur TUNÇ
Eğitmen /Danışman

İş hayatına 2007 yılında Bankacılık Sektöründe başladı. 2011 yılında kariyer meslek mensubu olarak kamu sektörüne geçiş yaptı. Kamudaki görevi boyunca, kurumsal yönetim alanında başarılı projeler yürüttü. Altı yılın sonunda, 2017 yıllında özel sektöre geri döndü. Control Solutions International bünyesinde partner unvanı ile görev yaptı. Eş zamanlı olarak, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Temsilciliği’nin kurucu ekibinde, Başkan Yardımcısı görevini yürüttü.

İçlerinde GRC otomasyonunun da bulunduğu, kurumsal yönetim alanında farklı teknoloji çözümlerine Ar-Ge Danışmanlığı yaptı. 2018 yılında, T-Manager hayalinin temellerini attı. 2019 yılında NS Consulting&Technology’i kurarak T-Manager Projesini hayata geçirdi.

Hem kamu hem özel sektörde, finans, mali kontrol, kamu ihale mevzuatı, güncel yönetim yaklaşımları ve yönetim araçları konularında 10 yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunuyor. İç Kontrol, Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kamu İhale Mevzuatı, Ön Mali Kontrol, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Stratejik Risk Yönetimi, Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları alanlarında 40’ ın üzerinde projede uygulayıcı, eğitmen, danışman ve koordinatör olarak görev aldı. Görevleri vesilesi ile yüzlerce insan ve onlarca kurum ile temasta bulundu. Bu temasları, anlamak ve anlaşılmak; gelişmek ve geliştirmek üzerine kurguladı.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde, tamamladı. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Sosyal Politika Yüksek Lisans Programını tez aşamasında bırakarak, yüksek lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programında (MBA) tamamladı. ‘‘Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Stratejik Planlamanın Başarısı Üzerindeki Etkisi’’ konulu mesleki yeterlilik tezi, ‘‘İç Kontrol’ün Yapı Taşı: Kontrol Ortamı’’ başlıklı bir adet makalesi, ‘‘İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi’’ ve ‘‘Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Hazırlık Kitabı’’ ve hayata dair aforizmalar kaleme aldığı ''Dilimin Ucunda Kelimeler'' adlı olmak üzere üç adet kitabı bulunuyor.

İnsanı anlamak üzerine çokça düşünüyor, teknolojiye ve geleceğe ilgi duyuyor. Farklı konulardan kumayı ve araştırmayı seviyor. Sosyal Politikalar, İnsan Kaynakları, Stratejik Yönetim, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Değişim Yönetimi ve Liderlik alanlarında; farklı elektronik paylaşım sitelerinde 50’ nin üzerinde akademik ve mesleki yazısı yer alıyor.T-Manager’ ın fikir tasarımcısı ve proje yürütücüsü, NS Consulting&Technology Kurucu Ortağı, İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı görevlerini eş zamanlı olarak yürütmeye devam etmektedir.