İLETİŞİM USTASI OLma sanatı

İnsan ilişkilerinin temeli iletişime dayanır. İletişimde olduğumuz bazı insanlara tahammül edemezken bazı insanları hevesle dinleriz. Örneğin, aynı ürünü satan iki satış elemanından biri yüksek miktarda satış yaparken diğerinin satışı neden düşük?

Peki, farkı oluşturan ne?

Aradaki fark iletişim becerisidir. Bazı beceriler doğuştan gelirken bazı beceriler sonradan  eğitimle kazanılabilir. İşte bu eğitimde üzerinde duracağımız şey, iletişim becerilerine odaklanmak olacak. İletişim çok boyutlu bir kavram olduğu için, İletişim Ustası Olma Sanatı eğitimi içinde pek çok detayı barındırıyor.

İletişim ustası olma yolunda ilerlerken işleyeceğimiz konu başlıkları şunlar;

 • Ses tonu
 • Beden dili
 • Karşınızdakinin duygu ve düşüncelerini okuma becerisi
 • Kendinize ve bilginize olan güveninizi arttırma
 • Zihninizden geçen olumsuz inanç kalıplarını fark etme
 • Yanlış düşünce kalıplarından özgürleşme
 • Empati yeteneğini geliştirme
 • Doğru sorular sorma becerisi
 • Esnek düşünme yeteneği
*Bu eğitime iletişim yeteneğini güçlendirmek isteyen herkes katılabilir. 


 Bu eğitim katılımcılara;

 1. Özgüven
 2. Duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etme becerisi
 3. İş görüşmelerinde avantaj
 4. Satış becerisi
 5. İkili ilişkilerde doyum
 6. Sunum becerisi
 7. Anlatım becerisi kazandırır.