Yaşam doğası gereği, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi zorunlu kılar. Öğrenme, gelişim sürecinin birincil anahtarıdır.

Darwin’in evrim teorisine göre, çevrelerine en iyi adapte olan organizmalar, adapte olamayanlardan daha uzun süre boyunca hayatta kalır ve türünü devam ettirir. Bu süreç yüzbinlerce yıl tekrarlandığında, adaptasyon kabiliyeti düşük organizmaların nesli tükenirken, doğa kendini devam ettirebilmek için, güçlü adaptasyon kabiliyetine sahip organizmaları seçerek kendini devam ettirir.

Bu biyolojik kavram, çok hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüz dünyasında modern ekonomik ortamlar için de de bir metafor olarak kullanılır. İş hayatında doğal seçilim, organizasyonların beklenmeyen durumlara uyum sağlaması konusuna sahip olmaları gereken çevikliğe vurgu yapar.

NS Consulting&Technology ismini bu teoriden alır; ‘’Natural Selection – Doğal Seçilim’’ Amacımız, kişilere, şirketlere ve kurumlara adaptasyon kabiliyetlerini atıracak varlık ve kaynaklarını çevik bir şekilde yönetme kabiliyeti sağlayacak özel ve benzersiz araçlar tasarlamakta ve sunmaktadır.

T-Manager Academy, bu gelişim araçlarından biri.

Öğrenmek ve gelişmek, bir lüks değil, zorunluluk. Coşkulu, üretici, verimli insanları yönetmek, onları sürekli olarak coşkulu, üretici ve verimli kılabilmekten geçiyor. İşinden sıkılmış, çevresine kendini kapatmış, yeniden ve gelecekten habersiz çalışanlar, organizasyonların yaşam yolculuklarında, fark edilmedikçe ve müdahale edilmedikçe büyüyen ve çoğalan taşlar, devamında da duvarlar olurlar.

Öğrenme, çalışanlara yönelen bir süreçtir, çalışanlar öğrendikçe organizasyonlar öğrenir. Çalışanların duvarları kalktıkça, organizasyonların duvarları kalkar.

NS Consulting&Technology olarak, T-Manager Kurumsal Academy ile size, şirketinizin ya da kurumunuzun ihtiyaç duyacağı esneklikte yönetebileceğiniz bir öğrenme platformu sunuyoruz. T-Manager Kurumsal Academy ile kurum içinde ya da kurum dışından seçeceğiniz eğitmenleriniz ile çalışanlarınıza video ve webinar eğitimler verebilir, çalışanlarınızın eğitim programlarını ve eğitim başarı durumlarını takip edebilirsiniz. T-Manager Academy ile şirketinize ya da kurumunuza özel bir online akademi sahibi olursunuz.

T-Manager Kurumsal Academy ile eğitim maliyetlerinizi azaltacak, çalışanlarınıza yer ve zamandan bağımsız esnek öğrenme imkanları sağlayacak, sıradan online eğitim portalları için yapacağınız ar-ge ya da satınalma maliyetlerinizden kurtularak ekonomik, etkin ve verimli bir karara imza atmış olacaksınız.

Üstelik T-Manager Kurumsal Academy’nin esnek ve gelişmiş video, webinar ve mesajlaşma alt yapısını, online toplantılar gerçekleştirmek, toplantılarca online simültane çeviri hizmeti sağlamak, öğrenen organizasyon yolculuğunuz için iletişim yönteminizi desteklemek gibi katkılar için de kullanabilirsiniz.

AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK BİZDEN TEKLİF ALABİLİRSİNİZ..