Savunma Sanayi İş Modellemesi

Savunma sanayi girişimcilerine, yatırımcılarına iş modellemesi, strateji belirlenmesine, ürün gamı ve hedef pazar belirlenmesi, tedarik ve kaynak yönetilmesi, savunma projeleri yönetilmesi konularında destek olmak ve yol göstermek.

Eğitimin Faydası

Savunma sanayi şirketi vasfı kazanma süreciniz kolaylaşır, süreniz kısalır, yatırımın getirisi artar, sürdürülebilir işletme yönetim felsefesine sahip olunur.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Savunma sanayi yatırımcı ve girişimcileri
 • Kariyerini savunma sanayide ilerletmek isteyen uzmanlar

Eğitim İçeriği

 • 10 yıllık strateji belirlenmesi
 • 24 aylık eylem planı hazırlanması
 • Savunma sanayi firması vasfı kazanılması 
 • Ulusal ve uluslararası tedarik sistemlerine dahil edilmesi
 • Ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemleri kurulması
 • Üretim planlaması ve operasyonların yönetilmesi
 • Yalın üretim tekniklerinin uygulanması
 • Süreç analiz edilmesi ve modellenmesi
 • İşgücü organizasyonu
 • Ürün gamı ve hedef pazarın belirlenmesi