Mobbing Farkındalık

Katılımcılara, mobbing kavramı, süreci, önlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi konularında bilgi vermek. Mobbing vakalarını ayırt etmek, onurlu çalışma hakkı ve sürdürülebilir çalışma barışı için ortam yaratmak istiyorsanız mutalaka katılmalısınız.

Eğitimin Faydası

 • Mobbing konusu ile ilgili bilinçlenme
 • İş, insan yaşamındaki öneminin kavranması
 • Olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına yönelik beceri ve yetkinlik kazanmak
 • Mobbing ile bireysel mücedele yöntemleri
 • Mobbing ile Örgütsel ve toplumsal mücadele yöntemleri

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.

Eğitim İçeriği

 • Kavramlarla Mobbing
 • Mobbingin Psikolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutu
 • Mobbingin Nedenleri ve Sonuçları
 • Mobbing Türleri ve Dereceleri
 • Mobbingsiz Bir İşyeri Ortamı İçin Yapılacaklar
 • Mobbing Vaka Analiz Çalışması